نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه «شیر سویا» به عنوان مکمل شیر ماده و استفاده عمومیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: صنایع غذایی

پژوهشگران: 
مظاهری مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با نتایج حاصل از این تحقیق طرح های تکمیلی تحت عنوان «بررسی روش تهیه و تولید پنیر سویا در ایران» و «تعیین فرمولاسیون نوشیدنی سویا (گازدار و بی گاز) و انتخاب بهترین نوع بسته بندی آن» در دست اجراست.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

یکی از محصولات «لوبیای سویا» عصاره پروتئینی شیر مانند به نام «شیر سویاست» که در سال های اخیر به علت خصوصیات تغذیه ای (پروتئین، ویتامین، موادمعدنی)، داشتن تکنولوژی ساده و قابل دسترسی و اقتصادی بودن مورد توجه اغلب کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته بوده است.
این طرح نیز برای شناساندن محصول و بهبود کیفیت آن بر اساس ذائقه مردم و همچنین مشخص کردن درصد پذیرش شیر بهبود داده شده، به اجرا در آمده است. بدین ترتیب که ابتدا 5 رقم لوبیای سویا از لحاظ شیر حاصله مورد مقایسه قرار گرفت و سپس بهترین رقم از نظر طعم، انتخاب و برای تعیین روش تهیه، فرمولاسیون پایه و همچنین تعیین درصد پذیرش جامعه مورد آزمایش قرار گرفت، بدین صورت که پس از انتخاب متغیرها و سطوح آن ها، 13 نمونه شیر تهیه و به منظور نظرخواهی بین الگویی از قشر 7 تا 12 سال (دختر و پسر) توزیع شد، به طوری که پس از بررسی های آماری مشخص شد که «شیر سویا) برای تمام نمونه ها، پذیرش قابل توجهی داشته است.
در نتیجه می توان شیر سویای تهیه شده به روش های «واتر گریندنیگ» با «پی کربنات سدیم» (0.5 درصد) و در زمان خیساندن (
H.W.Bi) و با فرمولاسیون پایه، 5 درصد شکر و (ppm) 60 وانیل را به عنوان یک فرآورده پروتئینی از «لوبیای سویا» تهیه نمود. در حالی که دارای میانگین نمره طعم بالای 2 از یک مقیاس 7 نقطه ای (3- تا 3+) و با درصد پذیرش (کل دوست داشتن) بالای 90 درصد، و ترکیب 2.5 درصد پروتئین، 2درصد روغن و 12 درصد مواد جامد می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):