برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی روش های استخراج زیرزمینی سنگ های تزئینی استان چهارمحال و بختیاریگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
قاسمی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما

ارائه مقاله در همایش ملی معدن


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

پتانسیل بالایی از نظر ذخایر سنگ های تزئینی داراست که با وجود ذخایر قابل توجه، به دلیل حجم عظیمی از باطله بر روی قسمت اعظم ذخایر، بهره برداری از این ذخایر غیراقتصادی شده است. ازطرفی عدم رعایت مسائل زیست محیطی بسیاری از معادن را بدون استفاده نموده است.
در این طرح پس از جمع آوری منابع و اطلاعات مورد نیاز و انجام مطالعات دفتری با استفاده از منابع و نقشه های موجود در ابتدا نسبت به جمع آوری اطلاعات موجود از وضعیت معادن استان و پتانسیل سنگ های معدنی در استان اقدام شد و در ادامه روش های زیرزمینی استخراج سنگ های تزئینی به انضمام تعیین پارامترهای کمی و کیفی موردنیاز، روش اجرایی و چرخه تولید، نوع ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و نهایتا بررسی اثرات زیست محیطی آن در مقایسه با روش های استخراج روباز معرفی شد و شاخص های اقتصادی روش های زیرزمینی از قبیل میزان سرمایه گذاری کل به تفکیک، تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی استخراج با توجه به نوع و کیفیت سنگ، تعیین هزینه های عملیاتی و... تعیین گردید. روش های استخراج زیرزمینی سنگ ها با توجه به ساختار زمین شناسی ناحیه مورد مطالعه، تعیین شاخص های اقتصادی روش زیرزمینی از قبیل میزان سرمایه گذاری کل به تفکیک، تعیین حداقل ظرفیت استخراج با توجه به نوع و کیفیت سنگ با تعیین هزینه های عملیاتی معرفی شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):