برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کنسانتره کاه غنی شده و مواد «خشبی»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: دامپروری

پژوهشگران: 
فرج زاده علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1375

کارفرما: اداره کل صنایع استان آذربایجان غربی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از اجرای این مطالعه تحویل کارفرما شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

در این طرح ضایعات کشاورزی مواد «خشبی» با شیوه کاملا جدید غنی شده است و می توان این مواد را در سیلو نگهداری کرد. کنسانتره کاه غنی شده حاوی پروتئین و سایر مواد مورد نیاز دام می باشد که می توان آن را در بسته بندی های مطمئن و قابل حمل و نقل نگهداری کرد. کاربرد این طرح در بهبود تغذیه دامی، کنترل ضایعات کشاورزی و سایر مواد «خشبی»، ارائه تکنولوژی جدید در صنایع تبدیلی، افزایش تولیدات دامی، حفظ و سلامت چرخه اکوسیستم و محیط زیست می باشد.
با توجه به شرایط اقلیمی استان و عدم تهیه علوفه در برخی از ماه های سال این طرح می تواند علوفه مناسب را در اختیار دام قرار دهد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):