برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مظاهر و پیامدهای تهاجم فرهنگی در آموزش و پرورش و راه های مقابله با آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
رحیمی عزیزاله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1380

کارفرما: معاونت پژوهش و فناری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

در این طرح مظاهر فرهنگ غرب در لباس، عکس و آرم روی لوازم التحریر و لوازم خوراکی و مصرفی دانش آموزان، نحوه اصلاح و آرایش موی سر به سبک مدل های غربی، تماشای فیلم های غیر مجاز شرکت در مجالس رقص و پارتی و ترجیح روابط آزاد دختر و پسر و مولفه های مختلف این حوزه ها تقسیم شدند. در مورد مصرف یا تمایل به مصرف این عناصر، کانال های اشاعه آنها و عوامل پذیرش این عناصر از تعداد 150 نفر دانش آموز دختر و پسر سال های سوم و پیش دانشگاهی مدارس متوسطه نواحی هفتگانه شهر مشهد در سال تحصیلی (80-1379) به نسبت جنسی و شیوه تصادفی و از طریق مصاحبه، اطلاعات آن گردآوری شد. پیامدها به شیوه اسنادی جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد سه عنصر تماشای فیلم های غیر مجاز، مصرف آدامس و شکلات هایی با عکس و آرم خارج و گوش دادن به موسیقی های تند غربی بیشترین نفوذ را دارند و آرم گروه های خاص غربی مانند رپ و Kiss و Playboy نفوذ کمتری دارند. نواحی بالای شهر (3 و 4) بیشتر از نواحی (6 و 7) متوسط و نواحی (1 و 2 و 5) یا بین شهر، مصرف کننده عناصر فرهنگ غرب بودند و حتی عناصر کم نفوذ درنواحی بالای شهر پر مصرف بودند، این نتایج از نظر آماری معنادار بود. در مجموع پسران بیشتر از دختران مصرف کننده عناصر فرهنگ غرب بودند. این نتایج در مورد دو عنصر فیلم و نوار معنادار ولی در مورد آدامس و شکلات معنادار نبود، مهمترین کانال های اشاعه عناصر فرهنگ غرب در حوزه لوازم التحریر و لوازم خوراکی و مصرفی، لوازم التحریر فروشی های نزدیک مدرسه و مهمترین عامل پذیرش آن، کیفیت خوب و سازگاری با نظام ارزشی جوانان و وجود نمادهای مانند عشق و هیجان است. مهمترین کانال های اشاعه عناصر فرهنگ غرب در حوزه تماشای فیلم های غیر مجاز و گوش دادن به نوارهای غربی، ویدئوکلوپ ها، نوار فروشی ها، CD فروشی ها و مهمترین عامل پذیرش آن توجه به جنبه های سرگرمی، جذابیت و هیجان آوری این نوع فیلم ها و نوارها و سازگاری محتوای آنها با نظام ارزشی دانش آموزان است. استفاده از عناصر فرهنگ غرب پیامدهایی مانند کم اعتقادی تدریجی به سنت های ملی و دینی، کم رنگ شدن و طرد الگوها و اسوه های خودی و پررنگ شدن الگوها و اسوه های مبتذل فرهنگ غرب، تضاد و دوگانگی در رفتارهای اجتماعی، خنثی کردن اثر جامعه پذیری پرورش های مدرسه ای و ... به دنبال دارد. در پایان راهکارهایی برای مقابله با عناصر پر نفوذ فرهنگ غرب پیشنهاد شده است. از جمله:دایر شدن اطاق فیلم و نوار در آموزشگاه ها، مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی، استفاده از نوارهای متنوع با مضامین ایرانی اسلامی در زنگ تفریح مدارس متوسطه، فعال شدن فروشگاه های تعاونی در مدارس، استفاده مناسب از ظرفیت های رشته خیاطی در شاخه کار و دانش، تمرکز مبارزه با تهاجم فرهنگی در آموزشگاه های مستقر در نواحی بالای شهر.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):