برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سیستم حفاظت کاتدیکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
آبروشن حمید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: شرکت مصباح انرژی

خروجی طرح: 

نمونه ساخته شده تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

ساخت و تامین قطعات سیستم حفاظت کاتدیک پروژه مورد نظر شامل یک دستگاه ترانس رکتیفایر حفاظت کاتدیک (100v/ 100A) و آندهای مربوطه و جعبه تست باکس های کک و لوازم جانبی می باشد. دستگاه ترانس رکتیفایر حفاظت کاتدیک پس از ساخت به همراه سایر قطعات تحویل کارفرما گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):