برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت چهار دستگاه فرمان کنترل جهت اندازه گیری پارامترهای فیزیکی فنرهای دقیق (طول آزاد فنر، تعامد یال فنر، توازی سطوح سنگ خورده فنر و قسمت اعشاری دور حلقه فنر)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
کمالی سیدحسن (همکار طرح)
استقامت سیدحسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودرو

خروجی طرح: 

از آنجا که دستگاه های تولید شده در این طرح، هیچگونه نمونه داخلی و خارجی نداشته و از دقت قابل قبول و طراحی مناسبی برخوردار بودند، نتایج طرح در قالب چهار اختراع در اداره ثبت مالکیت صنعتی بنام پژوهشکده توسعه تکنولوژی ثبت گردیده و هم اکنون در صنعت خودرو در حال استفاده بوده و جایگزین ابزارهای سنتی و تجهیزات گران قیمت شده اند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

برخی از فنرهای مورد استفاده در صنعت خودرو از جمله فنرهای سوپاپ موتور خودرو از دقت بالایی برخوردار بوده و مشخصات فیزیکی و مکانیکی آنها می بایست مطابق با استانداردهای مربوطه باشند. در این طرح با توجه به نیاز کارفرما برای کنترل و اندازه گیری مشخصات فیزیکی فنرهای سوپاپ خودرو شامل طول آزاد، تعامد یال فنر، توازی دو سطح سنگ خورده فنر و قسمت اعشاری اضافه دور حلقه فنر مطابق استانداردهای مربوطه، چهار دستگاه کنترلی برای اندازه گیری و کنترل پارامترهای مورد نظر در خط تولید این قطعات طراحی و ساخته شد.
ابتدا طرح اولیه و روش طراحی شده برای کنترل قطعات مورد نظر مطابق با استاندارد مربوطه به تایید کارشناس واحد متد شرکت ساپکو و کارفرما رسید، سپس پس از ساخت، دستگاه های مذکور مورد تست های دقت و تکرارپذیری قرار گرفته و مورد تایید فنی واحد متد ساپکو و کارفرما واقع گردید
.
دستگاه های ساخته شده در این طرح، هم اکنون در صنعت خودرو در حال استفاده بوده و جایگزین ابزارهای سنتی و تجهیزات گران قیمت شده اند. با استفاده از این فرامین کنترلی، دقت قطعات تولیدی افزایش خواهد یافت و در نتیجه ضایعات تولید کم خواهد شد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):