برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی راه های مناسب جهت مشارکت مردم در فعالیت های تعاونیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
شادمند فاطمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1380

کارفرما: اداره کل تعاون استان مرکزی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

بیکاری، یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی و اقتصادی است که موجب بروز ناهنجاری های فراوان در زمینه های گوناگون می شود، به طوری که رشد روز افزون جمعیت، تغییرات تکنولوژیکی، بالا رفتن تحصیلات و میزان انتظارات افراد در سال های اخیر، کشور را با خیل عظیمی از جویندگان کار روبرو ساخته است. در کنار این مشکلات، مساله خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، از جمله عواملی است که زمینه اشتغال در بخش دولتی را محدود و عرضه کنندگان نیروی کار را به سمت بخش غیر دولتی هدایت می نماید.در شرایط کنونی، برای مواجهه منطقی و کاربردی با مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار، جذب سرمایه های خرد و پراکنده مردم و مشارکت دادن آنان در فرآیند تولید و سرمایه گذاری در قالب و چارچوب تشکل های مشارکتی و مدیریت نوین، امری است که می تواند کمبود سرمایه را جبران نموده و با ایجاد فرصت های شغلی جدید بخشی از نیروی کار فاقد شغل را در کارگاه ها و موسساتی که مالکیت آن نیز به خودشان تعلق دارد، مشغول کار نماید. در عین حال، اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اقتصاد کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می کند، تحقق خواهد یافت. این تحقیق که هدف آن شناسایی راه های مشارکت مردم در فعالیت های تعاونی است، عواملی را که مانع شناخت توده مردم از بخش تعاون به عنوان یکی از مردمی ترین و قانونمندترین تشکل های اقتصادی و اجتماعی است، کشف و در پی آن راهکارهای لازم را جهت جلب بیشتر آنان به این بخش ارائه می کند. این طرح می تواند در برنامه ریزی های کلان و منطقه ای مورد استفاده وزارت تعاون، وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گیرد و همچنین راهگشایی برای موسسات و شرکت های دولتی که در جریان اعمال مقررات کاهش تصدی گری دولت بوده و با نیروی مازاد روبرو هستند، نیز خواهد بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):