برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کاربرد ژئوالکتریک در اکتشاف آب زیرزمینی در سنگ های آتشفشانی منطقه کوهپایهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: معدن و زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: شرکت های آبفای اصفهان و شهرک صنعتی استان اصفهان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

تعیین محل ذخایر آب های زیرزمینی به ویژه در سنگ های آذرین که از تنوع ساختاری برخوردار هستند، پیچیدگی خاصی دارد. لذا با استفاده از روش مقاومت سنجی می توان بسیاری از حفاری های غیرقابل بهره برداری که توام با هزینه گزاف است را کاهش داد. یکی از این روش ها که در اکتشاف آب زیرزمینی کاربرد زیاد دارد مقاومت سنجی با روش شلومبرژه است. در منطقه کوهپایه تعداد 140 گمانه الکتریکی با خط جریان ماکزیمم 1200 متر برداشت گردید و پس از تفسیر منحنی های مربوطه و تهیه نقشه ها در افق های مختلف، ویژگی های آبخوان در سازند آذرین مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از تصاویر ماهواره ای و روش های دورسنجی GIS و RS، روندهای تکتونیکی و خطواره های محلی و منطقه ای مورد شناسایی واقع گردید. بر پایه بررسی های انجام شده دو نقطه برای انجام عملیات حفاری با عمق حدود 300 متر برای دستیابی به آب زیرزمینی مشخص شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):