برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ژئوالکتریکی اراضی زراعی منطقه هوایی شمال شرق اصفهانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی و معدن

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

یکی از روش های ژئوفیزیکی که در اکتشاف آب زیرزمینی کاربرد زیاد دارد، روش ژئوالکتریک (مقاومت سنجی به شیوه شلومبرژه) می باشد. ساختار زمین شناسی این منطقه تا عمق حدود 200 متری از آبرفت و مواد آواری تشکیل گردیده است و سنگ بستر آن عمدتا آهک مارنی و شیل می باشد. با بررسی نهایی اطلاعات به دست آمده اعم از ژئوالکتریک، زمین شناسی و... منطقه مورد مطالعه از نظر پتانسیل آب زیرزمینی مناسب تشخیص داده شد.
لازم به ذکر است که محدوده تحت بررسی به وسعت تقریبی 700 هکتار در حدود 65 کیلومتری شمال شرق اصفهان واقع شده است. با توجه به نتیجه امید بخش بودن دسترسی به آب زیرزمینی، این مجری دو محل را برای حفر چاه به کارفرما پیشنهاد داد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):