برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی شهرک صنعتی سفیددشت جرقویهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

طبق درخواست اولیه، بازدید کارشناسی از منطقه صورت گرفت سپس اکیپ عملیات صحرایی جهت مطالعات ژئوالکتریکی و زمین شناسی به منطقه اعزام و نسبت به بررسی های یاد شده اقدام نمود. تمامی داده های برداشت شده با روش ها و تکنیک های نوین، تعبیر و تفسیر گردید و نتیجه گیری لازم در چارچوب شرح خدمات صورت پذیرفت.
حاصل این مطالعات به شناسایی آب با کیفیت مناسب، منجر شد که هر چند دبی قابل توجهی نخواهد داشت ولیکن بخشی از نیاز کارفرما را در آن محیط کویری مرتفع خواهد ساخت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):