برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل شکاف های اجتماعی میان قوم بلوچ و سایر اقوامگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
عبدی عباس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1380

کارفرما: استانداری سیستان و بلوچستان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

برای رسیدن به توسعه پایدار و موزون استان سیستان و بلوچستان باید درک روشنی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم آن داشت از آنجا که این استان از دو گروه عمده بلوچ و غیر بلوچ تشکیل شده است، اطلاع از میزان شکاف بین این دو گروه در حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی می تواند بنای مناسبی برای رفع نابرابری های اجتماعی باشد.
مطالعه عناصر با هدف توضیح میزان شکاف های موجود میان دو گروه بلوچ و غیر بلوچ از حیث موارد مختلف و نیز تعیین عوامل موثر بر افزایش یا کاهش این شکاف و بالاخره گمانه زدن از آینده این شکاف ها در صورت ادامه روند موجود است و طبیعی است که نتیجه این مطالعه می تواند به نحوه مدیریت متغیرهای عمده و تاثیرگذار موجود کمک نماید، تا شکاف های مذکور که موجب انحلال در امنیت و ثبات اجتماعی و سیاسی خواهد بود مرتفع یا تخفیف یابد.
این پژوهش، بر اساس داده های خام مطالعه انجام شده درباره «دیدگاه ها و نگرش ها و رفتارهای مردم سیستان و بلوچستان» است که در تابستان سال 1378 انجام شده است. اما بر اساس این پژوهش شکاف های موجود میان دو قوم در دهه اول ریشه در متغیرهای مستقل دارد که مهمترین آن شکاف مذهبی است. تقریبا تمامی بلوچها اهل تسنن و تمامی غیر بلوچها شیعه هستند. شکاف دیگر، تفاوت دو گروه از حیث وضعیت اجتماعی است. بلوچ ها دارای زاد و ولد بیشتر و در نتیجه افراد جوانتری هستند و در نتیجه همین امر در آینده بر ترکیب سنی جوانان و میانسالان تاثیر خواهد گذاشت. شکاف بعدی در متغیر مهم تحصیلات است که در سطح فرد، پدر و مادر میان دو گروه وجود دارد. تفاوت و شکاف مهم دیگر وضعیت اشتغال و نوع آن است. بیکاری میان بلوچها و پدرانشان بیش از غیر بلوچهاست و بلوچها بیشتر در مشاغل مستقل و حقوق بگیری بخش خصوصی هستند که حکایت از توجه ویژه به استخدام غیر بلوچها در بخش های عمومی است که البته ممکن است این تفاوت ناشی از شکاف تحلیلی باشد که در هر حال نتیجه آن به لحاظ افکار عمومی یکسان است.
یک شکاف دیگر میان دو گروه، مساله مهاجرت است. در غیر بلوچها به نسبت بیشتری اولا مهاجران غیر استانی هستند، ثانیا در سطح استان نیز درصد مهاجرت برای آنان بسیار بالاتر از بلوچهاست مجموعه این شکاف ها منجر به بروز شکاف های دیگر در شاخص هایی همچون گرایش ها، رفتارها و آگاهی ها می شود.متغیرهای دیگری نظیر رضایت از زندگی، امید به آینده و غیره نیز بین بلوچ و غیر بلوچ دراین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):