برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کاربرد ژئوالکتریک در مطالعه منابع آب زیرزمینی مناطق سولگان و ناغانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1386

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از:
- مطالعه و گردآوری اطلاعات و تعیین روش های عملیاتی مناسب با شرایط منطقه
- بازدید مقدماتی و تعیین موقعیت مکانی نقاط قابل بررسی
- اجرای عملیات صحرایی زمین شناسی عمومی و برداشت داده های ژئوالکتریکی
- تلفیق داده های مطالعات روی زمین با روش سنجش از دور شناسایی محل های دارای پتانسیل مناسب برای انجام تحقیقات تکمیلی
- تعبیر و تفسیر داده های موجود و جمع بندی آنها و تدوین گزارش فنی
با توجه به ساختار نفوذناپذیر بودن بخش اعظم واحدهای سنگی، منطقه فاقد پتانسیل آب زیرزمینی مطلوب تشخیص داده شدکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):