برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کنترل سیل حوزه کندوله و مله بیدگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: آبخیزداری

پژوهشگران: 
حدیدی مسلم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1381

کارفرما: سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

بنا بر پیشنهاد مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مطالعات کنترل سیل حوزه آبخیز مله بید با هدف مهار سیلاب های بالادست حوزه انجام گرفت. پس از مطالعات پایه ای و فیزیوگرافی و تقسیم حوزه به چندین زیر حوزه، مطالعات هواشناسی، هیدرولوژی، سیل خیزی، پوشش گیاهی، خاکشناسی، زمین شناسی، فرسایش و رسوب، اقتصادی و اجتماعی، انجام شد و با توجه به خصوصیات منطقه از لحاظ آب و هوا و پوشش گیاهی و سایر موارد ذکر شده در قسمت هایی از منطقه طراحی سازه ای و بیولوژیکی صورت گرفت و در اختیار کارفرما قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):