برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

آزمایش کلید فیوزگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
اسماعیلی مسعود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: شرکت پیچاز الکتریک

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

یکی از این تجهیزاتی، که از آن برای حفاظت از اضافه جریان و نیز قطع و وصل کردن مدار استفاده می گردد فیوز است که در مقادیر نامی مختلف ساخته می شود. کارفرما استاندارد مرجع IEC947-3 برای تست پیشنهاد کرد. بر اساس این استاندارد، سه نوع تست مختلف بر روی کلید فیوزهای ارسالی انجام شد. در اولین تست، کلید فیوز تحت شرایط تعیین شده در استاندارد مرجع در معرض جریان معینی قرار می گیرد که نباید افزایش دمای قسمت های مختلف آن از مقادیر تعیین شده در استاندارد تجاوز کند. در دومین تست، یعنی آزمون عایقی ولتاژ متناوب مشخص شده توسط استاندارد بین ترمینال های مختلف کلید فیوز و نیز بین بدنه و ترمینال ها اعمال می شود که نباید هیچ نوع شکست ولتاژی روی دهد.تست سوم، آزمون جریان نشستی است که در آن نشستی بین ترمینال های مختلف و نیز بین ترمینال ها و بدنه اندازه گیری می شود که نباید از مقادیر تعیین شده در استاندارد مرجع بیشتر باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):