برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جمع آوری اسناد و مدارک علمی و تاریخی پیرامون استان سیستان و بلوچستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1380

کارفرما: استانداری سیستان و بلوچستان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این تحقیق شامل شناسایی، جمع آوری و تهیه فهرست کتاب شناختی از کلیه پژوهش های علمی انجام شده در دانشگاه های تهران، شهیدبهشتی، علامه طباطبائی، الزهراء (س)، فردوسی مشهد و سیستان و بلوچستان طی سال های 1358 تا 1379 است که مطالب آن به شرح ذیل طبقه بندی شده است:
1- جامعه شناسی و فرهنگ
2- اقوام و هویت های ملی و قومی
3- اقتصاد، توسعه و برنامه ریزی اقتصادی
4- برنامه ریزی شهری و منطقه ای و توسعه روستایی
5- جغرافی و جغرافیای سیاسی و انسانی
6- مرز، امنیت و مواد مخدر
7- تاریخ و مردم شناسی
8- مدیریت، تشکیلات و سازماندهی اداری، سیاسی.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):