برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه بره های دو نژاد گوسفند «مغانی» و «بلوچی» و آمیخته های آن ها از نظر رشد و تولید پشمگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپروری

پژوهشگران: 
اسدی مقدم رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1365

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

یک مقاله از نتایج طرح با همین عنوان در مجله «علوم کشاورزی ایران» به چاپ رسیده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

تلاقی دادن بین نژادهای مختلف (گوسفندان) یکی از روش های افزایش تولید است. در این تحقیق با شناخت پتانسیل ژنتیکی دو نژاد بومی گوسفند «مغانی» و «بلوچی» از نظر رشد و تولید پشم، تلاقی های زیر انجام پذیرفت:
قوچ مغانی×میش مغانی
قوچ مغانی×میش بلوچی
قوچ بلوچی×میش بلوچی
قوچ بلوچی×میش مغانی
نتایج به دست آمده از بررسی خصوصیات رشد، قدرت پرواز و بازده غذایی، صفات مربوط به لاشه و همچنین صفات مختلف مربوط به خصوصیات پشم شامل طول تار پشم، ظرافت پشم، راندمان پشم و تراکم پشم نشانگر تفاوت های قابل ملاحظه در خصوصیات دیگر شده که این امر ناشی از نتایج تلاقی های انجام شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):