برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک به منظور اکتشاف آب زیرزمینی در پنج منطقه دشت مورچه خورت



گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: معدن

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1386

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

نتیجه بررسی در قالب پنج جلد گزارش مجزا به کارفرمایان ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

امروزه از روش های جدید ژئوفیزیکی برای شناسایی سازندهای آبدار استفاده می شود. به همین جهت برای بررسی وضعیت آبخوان و ساختار زمین شناسی تحت الارضی دشت مذکور با 210 گمانه الکتریکی به روش شلومبرژه با عمق پژوهشی 250 متر مطالعات مذکور صورت گرفت.
پس از تفسیر منحنی های صحرایی و تهیه نقشه های موردنیاز و همچنین استفاده از اطلاعات موجود از قبیل زمین شناسی، مورفولوژی و اطلاعات ستون حفاری چاه های اراضی مجاور منطقه مطالعاتی، خصوصیات و قابلیت تشکیل سفره آب زیرزمینی در این دشت مورد ارزیابی قرار گرفت.



کلیدواژگان:

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):