برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارائه طرح سیستم کنترل مدرن برای واگن های مسافری پارسگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
مقدمی مرتضی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1381

کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

خروجی طرح: 

نتایج طرح در قالب هشت جلد گزارش به کارفرما تحویل گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

به کارگیری سیستم های کنترل کامپیوتری و استاندارد (Train Communication Line) TCN در حال ایجاد تحولات مهمی در سیستم های کنترل و انتقال اطلاعات در قطارهای مسافری و قابلیت های آنهاست. در این پروژه، پس از شناسایی کامل سیستم برق وکنترل در واگن های پارس، مطالعات نسبتا جامعی درباره سیستم های کنترل مدرن قطارهای مسافری در جهان و استاندارد TCN صورت گرفت. سپس با توجه به پیشرفت های جهانی و امکانات داخلی، طرحی برای ارتقاء سیستم کنترل واگن های پارس با استفاده از زیر مجموعه ای از TCN تهیه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):