برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه نرم افزار پیش بینی خواص سیالات مخزن توسط روابط تجربی (Correlation)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی ـ نفت

پژوهشگران: 
ابراهیمی محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

آماده سازی کد جهت استفاده در نرم افزار چاه آزمایی.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح آماده سازی کد مورد نیاز برای نرم افزار چاه آزمایی و همچنین تهیه نرم افزاری جهت محاسبه خواص سیالات مخزن توسط روابط تجربی است.
جهت کد نویسی این برنامه از زبان ویژوال بیسیک استفاده شده است. روابط تجربی موجود در کتب مختلف جمع آوری و بهترین و دقیق ترین آنها جهت استفاده در نرم افزار انتخاب شده اند. کاربر با انتخاب نام رابطه تجربی که غالبا نام شخص ابداع کننده آن است می تواند مقادیر خواص سیالات نفتی (آب، نفت، و گاز) را محاسبه نماید
.
نتایج حاصل از این طرح جهت استفاده در نرم افزار چاه آزمایی مود استفاده قرار می گیرد. به علاوه، این نرم افزار به تنهایی نیز می تواند به عنوان یک نرم افزار
stand alone بکار رود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):