برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی و تولید نمونه آزمایشگاهی دو ماده شیمیایی خواسته شده (ARDROX188 & 185) شرکت قطعات صنعتی تعمیرات توربین جنوبگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: شیمی تجزیه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

تولید و فروش این دو ماده به شرکت نفت واحد توربین جنوب.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

روی پره های توربین های گازی به مرور زمان لایه های زنگار فلس مانند به خود می گیرد. تمیزکردن این پره ها هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ کیفیت کار برای کاربران مهم است. Ardrox188 یک ماده سفیدرنگ پودری با خاصیت قلیایی است که به صورت ترکیب چند ماده می باشد و شامل مواد اکسیدکننده است. این ماده برای زنگارزدایی از سطوح فلزی شامل فولاد با روکش کروم، نیکل و آلیاژهای کبالت استفاده می شود. Ardrox 188 در مواردی به کار می رود که لایه تشکیل شده بر روی سطوح حتی با استفاده از قوی ترین اسیدها هم از بین نمی رود. دراین طرح این ماده شناسایی شده و در مقیاس آزمایشگاهی تولید گردید.
Ardrox 185 ماده شیمیایی دیگری است. که هم برای زنگارزدایی به همراه Ardrox 188 و هم برای پاک کردن چربی ها و رنگ هایی که با هوا خشک می شوند، از سطوح به کار می رود این ماده پودری یک ترکیب قلیایی می باشد که شناسایی و در مقیاس آزمایشگاهی تولیدگردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):