برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح پیشگیری از سیل شهرستان اسلام آباد غربگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: آبخیزداری

پژوهشگران: 
صادقی لیلا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1381

کارفرما: سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

هدف اصلی این طرح کنترل سیلاب ورودی به شهر اسلام آباد غرب بوده که در دو مرحله انجام شده است.
مرحله اول شامل مطالعات مقدماتی و مرحله دوم شامل تهیه طرح و نقشه های اجرایی بوده که با توجه به موارد فوق، مطالعات زیر انجام گرفت:
ـ بررسی مطالعات انجام شده توسط مدیریت آبخیزداری جهاد کشاورزی استان در حوضه های بالادست و به هنگام کردن آن
ـ بررسی تائید اجرایی عملیات آبخیزداری انجام گرفته در حوضه های بالادست بر رواناب شهری
ـ بررسی حوضه خود شهر از نظر ایجاد رواناب و تعیین ضریب رواناب فضاهای مختلف شهری
ـ بررسی بافت شهری موجود و طرح هادی آن
ـ بررسی شبکه های دفع آب سطح موجود
ـ پیشنهاد راه های مختلف دفع سیلاب شهری، مشخص نمودن اقتصادی ترین آنها، تعیین نقاط بحرانی شهر در مقابل سیل.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):