برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ترمز فوکو 6 اسب بخارگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
آبروشن حمید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1380

کارفرما: پژوهشکده زیر سطحی اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

این طرح برای ایجاد شرایط آزمایشگاهی جهت آزمایش سیستم های گردنده از جمله انواع الکتروموتور، انجام شده است. طرح مذکور برای پژوهشکده زیر سطحی اصفهان و انجام آزمایش های تعریف شده برای تعیین مشخصات الکتروموتورها، بررسی ساختارهای آن ساخته شده و قابلیت تنظیم و اندازه گیری گشتاور خروجی به صورت پیوسته و همچنین کوپل مکانیکی با مورتورهای تحت آزمایش را دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):