برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت سرامیک های «پیزوالکتریک» در مقیاس آزمایشگاهیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مرداد 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی تدوین و جهت تولید نیمه صنعتی قابل ارائه است: ضمنا در «پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی» برنده رتبه دوم تحقیق شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

بعضی از کریستال ها چنانچه در جهت معینی تحت فشار قرار گیرند بارهای منفی و مثبت در قسمت هایی از سطح کریستال ها القا می شود. این بارها متناسب با اندازه فشار هستند و هنگامی که فشار حذف شود از بین می روند. این پدیده به نام اثر «پیزوالکتریک» نام گذاری شده و موادی که این اثر را از خود نشان می دهند مواد «پیزوالکتریک» نام دارند و اغلب سرامیک ها جزء این مواد هستند.
سرامیک های پیزوالکتریک کاربردهای وسیع و متنوعی در صنایع نظامی، پزشکی، صنعتی و … دارند. در سال 1367 به دلیل نیاز جنگ تحمیلی، طرح ساخت سرامیک های پیزوالکتریک در مقیاس آزمایشگاهی توسط «جهاددانشگاهی واحد مشهد» مطرح و پس از تصویب در دفترمرکزی به مرحله اجرا درآمد و با تعیین شرایط بهینه ساخت، چندین نمونه آزمایشگاهی از آن ساخته شد. هم اکنون نیز در رابطه با یکی از کاربردهای این نوع سرامیک، تولید صنعتی آن در دست مطالعه و بررسی است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):