برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

برنامه راهبری توسعه پایدار مناطق ساحلی و جزایر استان هرمزگانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان هرمزگان 

گروه پژوهشی: ماشین آلات

پژوهشگران: 
هاشمی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: سازمان مدیریت

خروجی طرح: 

- نتایج این طرح در صنایع و سازمان های اقتصادی و بازرگانی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 10- 6684401-0761

نشانی سازمان مجری: بندر عباس، بندر عباس، ابتدای بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان هرمزگان
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از:
-1 ارتقاء کلیه شاخص های کلان و بخشی منطقه برای رسیدن به جایگاه نخست در مقیاس منطقه ای -2 گسترش عدالت اجتماعی -3 افزایش کارایی اقتصادی درکلیه بخش ها و ارتقاء بهره وری -4 تعادل اکولوژیک و حفظ محیط زیست که در حال حاضر به دلیل آلودگی های مختلف زیست محیطی و فشار فزاینده بر آن به ویژه در سواحل و نواحی صنعتی نزدیک به دریا فاصله زیادی با استانداردهای مورد نظر دارد. -5 ایجاد کارکردهای بین المللی برای اقتصاد استان و ارتقاء سهم و نقش و جایگاه اقتصادی استان و کانون های منتخب آنها -6 ساماندهی منطقه شهری بندرعباس و هدایت آن متناسب با ظرفیت های اکولوژیک که در حال حاضر با روندهای فرساینده روبه روست -7 برقراری پیوند بین فعالیت های اقتصادی جدید و بزرگ
مراحل طی شده و روش های اجرایی شامل:
-1
ارتقاء جهشی کارکردهای ملی بندرعباس به سطح فراملی و منطقه ای احراز مرکزیت حمل ونقل و ترانزیت کالا توسط بندرعباس یکپارچه سازی مجموعه مناطق ویژه اقتصادی و آزاد در نوار ساحلی کاهش مصرف آب و بازار یافت آن و اولویت قیمت گذاری واقعی استفاده از شرکاء خارجی برای بهره گیری از توان بازاریابی و مدیریتی توزیع صنایع جنبی و مرتبط با مجتمع پتروشیمی پارس جنوبی در نوار ساحلی
نتایج طرح به شرح ذیل آمده است: رویکرد آمایش یکپارچه که متضمن مدیریت واحدی است. تشکیل سازمان منطقه ای توسعه بر مبنای رویکرد و مورد نظر تصویب قوانین لازم برای ایجاد تسهیلات سرمایه گذاری توسعه بازرگانیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):