برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح توجیهی- اجرایی آبخیزداری ایوانغرب



گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: آبخیزداری

پژوهشگران: 
کهندل اصغر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1380

کارفرما: جهاد کشاورزی استان ایلام

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این طرح به وسعت تقریبی 4212 هکتار در اطراف شهر ایوانغرب، حد فاصل طول های جغرافیایی 46º 17' 39" تا 46º 23' 4" و عرض جغرافیایی 33º 45' 53" و 33º 51' 49" انجام گرفته است. هدف از اجرای آن، ارائه طرح های اجرایی و حفاظتی برای منابع طبیعی منطقه و احداث سازه های لازم برای جلوگیری از فرسایش و رسوب در اراضی می باشد. مطالعات انجام شده در این طرح عبارتند از فیزیوگرافی و توپوگرافی، هواشناسی و اقلیم، هیدرولوژی، زمین شناسی و ژئومورفولوژی، خاک شناسی، کشاورزی، دامپروری، اقتصادی و اجتماعی، پوشش گیاهی و طراحی سازه های آبخیزداری.



کلیدواژگان:

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):