برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تکثیر نهال «زیتون» در منطقه کرجگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
قشلاقی نادر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: وزارت کشاورزی

خروجی طرح: 

در این تحقیق بهترین روش های تکثیر نهال و نگهداری زیتون تدوین و همچنین نهال زیتون مورد نیاز کارفرما تحویل گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

طرح تولید نهال «زیتون» به منظور تامین بخشی از نیازهای وزارت کشاورزی جهت توسعه باغ های زیتون کشور به اجرا درآمده و در این طرح روش های مختلف تکثیر و نگهداری نهال زیتون مورد بررسی قرار گرفته که طی آن 2 میلیون نهال تولید خواهد شد. در این طرح قلمه ها از درختانی که توسط وزارت کشاورزی مشخص می شوند، تهیه و پس از ضدعفونی کردن و هورمون زنی در بستر مناسب کشت می گردند. بعد از گذشت 3 ماه و انجام مراقبت های لازم قلمه های واجد ریشه به بستر مناسب و گلدان های پلاستیکی انتقال یافته و پس از رشد کافی به وزارت کشاورزی تحویل خواهد شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):