برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثرات محیط زیستی کارخانه سیمان نی ریزگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: علوم محیط زیست

پژوهشگران: 
نکوئی آزاده (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: شرکت سیمان نی ریز

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان نی ریز پس از شناسایی وضعیت موجود محیط زیست محدوده مطالعاتی از چک لیست پرسشنامه ای و چک لیست توصیفی استفاده به عمل آمده است. بررسی وضعیت موجود محیط زیست محدوده مطالعاتی نشان می دهد کارخانه سیمان نی ریز در 20 کیلومتری جاده نی ریز به سیرجان در دشت حسن آباد واقع شده است. جهت بادهای غالب منطقه، جنوب غرب و فاصله محل احداث کارخانه از نزدیکترین مراکز مسکونی شهری و روستایی 14 کیلومتر است. با توجه به مدل انتشار ذرات معلق، تاثیر زیادی از آلاینده ها بر مراکز سکونتی تصور نمی شود و در مجاورت محل احداث کارخانه هیچ محدوده حفاظت شده یا مناطق تحت حفاظت سازمان وجود ندارد. بررسی حاصل از چک لیست توصیفی و تجزیه و تحلیل اثرات پروژه نشان می دهد که کارخانه سیمان مذکور از نظر اثر بر کیفیت هوا به جهت خروج گازهای آلاینده و گرد و غبار، سر و صدا و همچنین مخاطرات انسانی دارای اثرات قابل ملاحظه ای خواهد بود.
در مجموع پروژه تنها با بکارگیری تکنولوژی های کنترل و تصفیه گازهای خروجی کوره، گرد و غبار حاصل از آسیاب ها و... نظیر استفاده از فیلترهای کیسه ای، ته نشین کننده های الکترواستاتیک قابل اجرا خواهد بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):