برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت فرمان های کنترل زاویه در خط تولید و «کلیماتور» اندازه گیریگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
جناب سیدمحسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی تهیه شده و قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

امکان اندازه گیری و کنترل مقادیر خطاهای زاویه ای در خطوط تولید کارخانه ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بدیهی است که به دلایل متعدد، از جمله صیقلی نبودن سطوح و تعداد زیاد نمونه ها، استفاده از روش های آزمایشگاهی در تولید انبوه میسر نمی باشد. برای رفع این نقیصه و به منظور انجام هر یک از مقاصد خاص اندازه گیری، اقدام به طراحی و ساخت فرمان های خاصی گردید این فرمان ها قادر به تعیین خطاهای زاویه ای و هرمی با دقت و سرعت مطلوب در یک خط تولید می باشند. همچنین با طراحی و ساخت «کلیماتور اندازه گیری» که یکی از ابتدایی ترین و در عین حال مهم ترین وسایل اندازه گیری اپتیکی است امکان انجام انواع اندازه گیری ها در محدوده های مختلف فراهم گردید.
با بررسی جواب مختلف مطرح شده در اندازه گیری زاویه و نیز ابعاد رایج در ساخت منشور اقدام به طراحی و ساخت دو نمونه فرمان کنترل زاویه برای زوایای o90 و o45 گردید.همچنین به کمک محاسبات ریاضی و تبدیلات مربوطه، طرح یک فرمان برای کنترل خطای هرمی آماده گشت. در مورد کلیماتور نیز طراحی یک نمونه، با استفاده از عناصر اپتیکی موجود انجام گردیده به نحوی که سیستم، قابلیت تبدیل به «تلسکوپ اندازه گیری» را نیز دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):