برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثرات محیط زیستی مجتمع فولاد کاسپین خزرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: مدیریت محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: شرکت فولاد کاسپین خزر

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از:
- جذب سرمایه های خارجی و استفاده از توان تکنولوژیک آنان در جهت افزایش دانش فنی و تولید محصول با کیفیت بالا
- ایجاد اشتغال به منظور بالا بردن سطح درآمد منطقه
- کاهش واردات محصول و افزایش صادرات در جهت کسب درآمد ارزی و بالابردن درآمد ارزی کل کشور
- بکارگیری سرمایه در بخش تولید توسط بخش خصوصی و ترغیب و تشویق سرمایه گذاران داخلی
- تامین بخشی از نیاز داخلی صنایع کشور و فعالیت های ساختمانی در زمینه مصرف انواع محصولات فولادی
جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح پس از بررسی وضعیت محیط زیست محدوده مطالعاتی از روش توصیفی و ماتریس لئوپولد برای تجزیه و تحلیل فعالیت پیامد استفاده به عمل آمده است.
بررسی وضعیت موجود محیط زیست محدوده مطالعاتی نشان می دهد که اقلیم منطقه از نوع خیلی مرطوب بوده و بادهای غالب منطقه از سمت شمال غرب می وزند. از لحاظ ارتفاعی صومعه سرا در ارتفاع 100 تا 500 متر واقع شده و نزدیکترین رودخانه به محل اجرای طرح رودخانه بهمبر و سیاه درویشان است که در محدوده مستقیم محل اجرای طرح قرار دارد. بر اساس نتایج حاصل از جمع بندی ماتریس ارزیابی اثرات زیست محیطی درمرحله ساختمانی معدل اثرات منفی پروژه 0.3
می باشد که این موضوع در بسیاری از پروژه ها به دلیل غلبه ماهیت فیزیکی فعالیت ها در مرحله ساختمانی بوده است، اما با توجه به کوتاه بودن زمان انجام فعالیت های ساختمانی اتخاذ شیوه های کاهش اثرات منفی، از شدت این آثار کاست. جمع بندی نتایج ماتریس در مرحله بهره برداری با توجه به ایجاد ارزشهای مثبتی چون ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت، افزایش تخصص، صادرات محصولات فولادی (0.5+) محاسبه شده و در مجموع با جمع بندی نتایج ماتریس در مراحل ساختمانی و بهره برداری معدل اثرات پروژه (0.2+) ارزیابی شده است ولی جهت تعدیل آثار منفی، ناشی از پروژه در مراحل ساختمانی و بهره برداری اجرای برنامه های مدیریت محیط زیست و کاهش اثرات سوء الزامی می باشد. بیشترین اثرات منفی پروژه در مرحله ساختمانی مربوط به تاثیر پارامترهای کیفیت هوا، صدا، کمیت و کیفیت آب، فرسایش و ثبات خاک و ترافیک و بیشترین اثرات منفی پروژه در مرحله بهره برداری مربوط به آلودگی هوا در فرایند های ذوب و نورد مصرف انرژی، سر و صدا، ایمنی، حوادث و ترافیک می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):