برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثرات محیط زیستی مجتمع و اسکله تفریحی گلپاد گیلانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
روانبخش مکرم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: خصوصی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله به سومین همایش مهندسی محیط زیست تهران


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از:
- تحقق اهداف برنامه چهارم عمرانی کشور مبنی بر ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری
- احداث مکان های گردشگری منطبق بر استانداردهای جهانی
- جذب گردشگران خارجی و ورود ارز به داخل کشور به منظور پیش بینی
اثرات زیست محیطی طرح از چک لیست پرسشنامه ای، ماتریس تغییر یافته لئوپولد و چک لیست توصیفی استفاده شده است. بررسی وضعیت زیست محیطی محدوده مطالعاتی نشان می دهد که اقلیم منطقه از نوع خیلی مرطوب، جهت باد غالب منطقه شمال و شمال غربی و متوسط بارندگی سالانه آن 5
.1853 میلی متر است. پارامترهای عمده اکولوژیک اثرپذیر مستقیم طرح به دلیل قرارگیری طرح در ساحل دریا، دریای خزر و تالاب انزلی و محدوده اقتصادی اجتماعی اثرپذیر مستقیم طرح شهرستان انزلی و رشت می باشد. نتایج حاصل از جمع بندی ماتریس ارزیابی اثرات زیست محیطی در مرحله ساختمانی نشانگر حدود 33 درصد اثرات تخریبی زیاد مجتمع و 7.5 درصد اثرات تخریبی زیاد اسکله بر محیط زیست می باشد همچنین در مرحله بهره برداری پیامد پروژه بر ریزفاکتورهای محیطی مجتمع 5.28 درصد و اسکله طرح 1.8 درصد برآورد گردیده است.
در مرحله ساختمانی مهم ترین پارامترهای محیطی اثرپذیر با شدت زیاد ناشی از طرح پارامترهای کیفیت هوا، صدا، آب های ساحلی، خاک، زهکشی، اکوسیستم آبی، رفاه، ایمنی و امنیت، ترافیک، خصوصیات بستر و در مرحله بهره برداری پارامترهای آلودگی صدا، کیفیت و کمیت آب زیرزمینی، سیمای سرزمین، تورم، دفع زایدات و پساب شناسایی گردیدند.
نتایج حاصل از طرح نشان می دهد، شدت اثرات درگروه تخریبی زیاد کمتر از 50 درصد در هر دو مرحله ساختمانی و بهره برداری می باشد از این رو با توجه به جایگاه پروژه در رشد و توسعه شاخص های توسعه استان در بخش گردشگری و سازگاری آن با کاربری نواحی ساحلی، طرح فوق با لحاظ طرح های بهسازی و اقدامات پایشی و مراقبتی قابل اجرا می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):