برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تکنولوژی «جوش شیشه به فلز»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
توکلی محمدحسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین شده و به صورت کتاب یا مقاله قابل ارائه می باشد. ضمنا بر اساس نتایج حاصل از طرح می توان طرح های تکمیلی نیز تعریف نمود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از انجام طرح، دستیابی به تکنولوژی جوش شیشه به فلز بوده که با بررسی های مناسب شیوه اتصال فلزاتی نظیر«تنگستن» به شیشه مورد بررسی قرار گرفته و از آن در جهت ساخت لامپ های «گیسلر جیوه ای»استفاده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):