برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت سیستم آشکارساز فلزات فرو مغناطیسی به روش پالس اینداکشنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی الکترونیک

پژوهشگران: 
عظیمی فرد علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ساخت نوعی فلزیاب صنعتی سازگار با شرایط محیطی کشور ایران


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

هدف از این مطالعه طراحی و ساخت نوعی فلزیاب صنعتی جهت آشکارسازی فلزات فرومغناطیس بر اساس تکنیک پالس اینداکشن، جهت استفاده در صنایعی مانند آب و فاضلاب می باشد.
ابتدا درمورد انواع سیستم های آشکارسازی فلزات و خصوصیات آنها تحقیق شده و در ادامه با توجه به خصوصیات سیستم Pulse Induction، این سیستم انتخاب شد و در این خصوص نمونه هایی ساخته و مورد آزمایش در شرایط مختلف قرار گرفت، که در انتها نوعی سیستم طراحی شد که در نمکزارها و زمین های مرطوب به راحتی تا عمق 4 متر را با حداقل خطا می تواند کاوش کند.
نتایج به دست آمده از طرح شامل:
-
تحقیق جامع در زمینه انواع فلزیاب ها و خصوصیات آنها
-
ساخت نمونه فلزیاب با استفاده از تکنولوژی Pulse Infuction جهت کاربردهای صنعتیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):