برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مشکلات هیات های مذهبی از دیدگاه هیات امناگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
محمدیان مژگان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: سازمان تبلیغات اسلامی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح عبارت است از:
بررسی مشکلات هیات های مذهبی در مراسم های عزاداری و اعیاد از نگاه مسوولین هیات ها
مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارتند از
:
جامعه آماری تحقیق
:
جامعه آماری این تحقیق در دو بخش مورد مطالعه قرار گرفته است. بخش اول شامل 550 مخاطب در داخل مساجد سه منطقه (در منطقه یک 183 نمونه، منطقه دو 183 نمونه و منطقه سه 184 نمونه) ارائه شده توسط کارفرما می باشد و بخش دوم شامل 150 مخاطب که در بلوک های سه منطقه (هر منطقه شامل 5 بلوک و هر بلوک شامل 10 خانوار) می باشد. در کل 700 نمونه از این دو بخش آماری به عنوان نمونه انتخاب شده اند
.
تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
:
برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق، با استفاده از فرمول های رایج نمونه گیری تعداد 700 نمونه انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک در دو بخش تقسیم بندی شده و با استفاده از روش مصاحبه اطلاعات مورد نظر از مخاطبین مربوطه جمع آوری شده است
.
تجزیه و تحلیل اطلاعات
:
در تنظیم اطلاعات و عرضه داده ها در فرم اطلاعات آماری، از متداول ترین ابزار و تکنیک های آماری موجود در بسته آماری برای علوم اجتماعی
(SPSS) استفاده شده است.
تبیین پرسشنامه
:
طرح نظر سنجی راه های افزایش گرایش مردم به مساجد در سال 1386 با استفاده از پرسشنامه تهیه شده توسط مجری (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران شعبه یزد) انجام گرفت
.
این پرسشنامه شامل 37 سوال می باشد که در 32 سوال اولیه نظرات مخاطبین در مورد موضوع تحقیق، پرسیده شده و 5 سوال باقی مانده، در رابطه با مشخصات پاسخگو مطرح شده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):