برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دستگاه سه منظوره تمام کامپیوتری کیفیت گلولهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1379

کارفرما: صنایع مهمات سازی اصفهان

خروجی طرح: 

نمونه تولیدی به کارفرما واگذار شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در این طرح یک دستگاه سه منظوره تمام کامپیوتری اندازه گیری کیفیت گلوله طراحی و ساخته شده است.
دستگاه مذکور مبتنی بر کامپیوتر و دارای ویژگی های زیر می باشد

1- اندازه گیری سرعت گلوله تاحدود 1000 متر بر ثانیه با استفاده از حلقه های مغناطیسی
2- اندازه گیری تسلسل تا حدود 10000 گلوله در دقیقه با استفاده از یک حلقه مغناطیسی
3- اندازه گیری تشعشع با استفاده از سنسورنوری
4- ذخیره سازی نتایج روی دیسکت سخت
5- چاپ نتایج به کمک چاپگرکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):