برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت دستگاه آشکارساز گاز سولفید هیدروژن در صورت کاملا استاتیک و مجهز به تایمر و رله خروجیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی الکترونیک

پژوهشگران: 
عظیمی فرد علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ساخت دستگاه مذکور جهت ارائه خدمات تخصصی به صنعت


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح تشخیص وجود یا عدم وجود گاز سولفیدهیدروژن است.
با توجه به خط گاز سولفید هیدروژن
(H2S) که می تواند در مدت زمان کمتر از یک دقیقه خطر جانی ایجاد نماید و از آن جهت که این گاز در صنایع (فولاد و نفت و...) یافت می شود. نیاز به دستگاهی که بتواند بیش از 10ppm گاز در محیط را نشان دهد و با هشدار به موقع از خطرات احتمالی جلوگیری نماید، ضروری است.
از این دستگاه می توان در مکان های صنعتی جهت آشکارسازی حضور بیش از حد مجاز گاز سولفید هیدروژن استفاده نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):