برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه کاربرد روش های الکترومغناطیسی در اکتشافات نفتیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: ژئوفیزیک

پژوهشگران: 
میرزایی سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در این طرح، با توجه به اهمیت صنعت نفت در اقتصاد کشور و نقش غیرقابل انکار تحقیقات در کلیه بخشهای صنعت نفت خصوصا در بخش بالادستی، سعی بر آن است که با انجام مطالعات جامع و کامل، کاربرد روش های الکترومغناطیسی در اکتشافات نفتی و امکان استفاده عملی از آنها در اکتشافات ذخایر نفتی کشورمان مشخص گردد. اکتشافات الکترومغناطیسی امروزه با سرعت زیادی در دنیا رو به گسترش می باشند و در بسیاری از موارد جایگزین و یا مکمل سایر روش های ژئوفیزیکی می باشند. این امر به دلیل سرعت، دقت و صحت بالای این روش ها و در عین حال، ارزان بودن هزینه های برداشت در این روش ها می باشد.
در این طرح مطالعاتی سعی شده است تا از طریق روش های مختلف شامل جستجو در کتابخانه ها و سایت های مختلف مرتبط علمی و پژوهشی در ایران و سایر کشورهای پیشرفته و همچنین استفاده از موتورهای جستجوی اینترنتی نسبت به جمع آوری منابع اطلاعاتی مربوط اقدام شود. این منابع پیرامون روش های الکترومغناطیسی و کاربرد آنها در اکتشافات به صورت عام و اکتشافات نفتی الکترومغناطیسی بطور خاص جمع آوری شد. همچنین با توجه به شرایط زمین شناسی و مخازن کشور، امکان استفاده از این روش ها مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بررسی هایی نیز در خصوص تجهیزات و نیروی انسانی متخصص مورد نیاز به عمل آمد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):