برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی «آشکارسازهای مادون قرمز»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
فرهید امیرحسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین شده و به صورت کتاب یا مقاله قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

در این طرح، مکانیزم های آشکارسازی برای تابش مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفته و فرآیندهای آشکارسازی فوتونی و گرمایی تشریح شده است. از آشکارسازهای گرمایی، «ترموکوپل»، ترموالکتریک، سلول Golay و از آشکارسازهای فوتونی، «نور رسانا، فوتوولتائیک و نمک های سرب»، مورد بررسی قرار گرفته اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):