برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین مقررات و دستورالعمل های اجرایی جهت ساماندهی فرهنگی، اجتماعی و کالبدی بافت تاریخی شیرازگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: شهرسازی (برنامه ریزی شهری)

پژوهشگران: 
اکبری کرامت اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1379

کارفرما: شهرداری بافت قدیم شیراز

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

بافت قدیم شیراز که خاستگاه اولیه شهر شیراز می باشد و زمانی مناسب ترین مکان سکونت در شهر بوده، امروزه به دلیل معضلات و مشکلات مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی، جاذبه خود را از دست داده و محل استقرار گروه های مختلف جامعه با پایگاه و منزلت اجتماعی پایین گردیده است.سکونت افراد و گروه ها با مسائل فرهنگی متفاوت و دقیقا متضاد، بافت قدیم را به منطقه ای جرم خیز تبدیل نموده است. از سوی دیگر، خروج و جابجایی و تخلیه جمعیتی بافت، در فرسودگی و تخریب آن نیز موثر بوده است. به طور کلی هدف از انجام این پژوهش، این است که ضمن مشخص نمودن و برجسته کردن مشکلات موجود و تنگناها، مشکلات اجرایی را نیز روشن نموده و به تدوین مقررات و ضوابط اجرایی منجر گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):