برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «توری پراش»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

در این طرح تئوری های مربوط به تئوری های «پراش»، انواع و روش های ساخت توری پراش مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نحوه کاستن از بیراهی ها و بالا بردن توان توری با افزایش تعداد خط در میلی متر بررسی شده در نهایت دو روش بهینه ساخت، معرفی شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):