برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مجموعه آزمایشگاهی فشارقوی 100 kV AC ،250 kV ضربهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
گرائیلی عبداله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1379

کارفرما: شرکت صنعتی مهرآباد

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی فشارقوی نه تنها برای تحقیقات پایه در زمینه ولتاژهای زیاد در دانشگاهها، بلکه برای انجام پژوهش های کاربردی در صنعت و مراکز تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاههای کنترل کیفیت کارخانجات صنایع فشارقوی به عنوان یک مجموعه مفید، امری پذیرفته شده است.
از مهمترین ویژگی های این طرح می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- مدولاربودن طرح، برای دستیابی به ولتاژهای میلیونی ازطریق بستن ترکیب مداری مختلف
2- داشتن مشخصات فنی استاندارد
مجموعه آزمایش های ارائه شده به شرکت صنعتی مهرآباد با سطوح ولتاژی
100kV متناوب و 140 kV مستقیم و 250 kV ضربه، جهت کنترل کیفیت محصولات ساخته شده در آن شرکت، مورد استفاده قرار می گیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):