برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل پرتابه های اوجایو در اهداف فلزی نازکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مکانیک جامدات

پژوهشگران: 
پل محمدحسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

تهیه و ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در تحلیل نفوذ پرتابه ها در اهداف عواملی مانند: نوع پرتابه، جنس پرتابه، ضخامت و تعداد لایه های هدف، موثر و تعیین کننده هستند. در این طرح بررسی تغییرات سرعت و انرژی پرتابه اوجایو قبل و پس از برخورد به اهداف فلزی نازک هدف می باشد.
مراحل اجرایی عبارتند از
:
- مطالعات و جمع آوری اطلاعات
- بررسی و مدلسازی نفوذ پرتابه اوجایو در اهداف فلزی نازک
- ارائه روابط تحلیلی مناسب
- بررسی نتایج و مقایسه با مراجع
- ارائه مقاله و گزارش
پس از اجرای این طرح روابط تحلیلی موردنظر به دست آمدند و با نتایج موجود مورد مقایسه قرار گرفتند که در سرعت های بالاتر از
400 M/S دقت بسیار خوبی به دست آمد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):