برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی علل عدم گرایش جوانان به مشاغل فنی و حرفه ایگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مرداد 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

به منظور علت یابی عدم گرایش جوانان به مشاغل فنی حرفه ای و سنتی و یافتن راهکارهایی مناسب برای رفع کاستی ها و نواقص موجود، این طرح انجام شده است. دراین طرح با روش پرسشنامه و مصاحبه، اطلاعات لازم جمع آوری شده است و نتایج حاصل نشان می دهد که:
1- 96 درصد دیپلمه های بیکار جوان هستند و در گروه سنی 32-18 سال قرار دارند. به علاوه اکثریت آنان مجرد بوده و از میان 26.5 درصد پاسخگویان متاهل، متجاوز از نیمی از آنان زمان ازدواج خود را زود ارزیابی کرده اند.
2- تحلیل شاخص وضعیت اجتماعی پاسخگویان نشان می دهد که 95.49 درصد اعضاء دارای مشاغلی ازنوع متوسط و پایین بوده و 28.9 درصد در محله های پایین و متوسط شهر مشهد سکونت دارند.
3- بخشی از جامعه آماری را مهاجرین دیپلمه ای تشکیل می دهند که 23 درصد از آنان برای جستجو و یافتن شغل مورد نظرشان به مشهد آمده اند.
4- متجاوز از 50 درصد پاسخگویان مدت بیش از یکسال است که بیکار یا در جستجوی کار هستند. با توجه به مسائل و مشکلات تامین معاش و آسیب های روانی و اجتماعی آن، طول مدت بیکاری پاسخگویان هشدار دهنده است. خصوصا اگر توجه نمائیم که اکثریت آنان جوان هستند.
5- اکثریت پاسخگویان در اثنای بیکاری در مشاغل موقتی فعالیت می کرده اند.
6- بخش قابل توجهی از بیکاران دیپلمه هیچ فن یا مهارتی را بلد نیستند و آنهایی که اظهار داشته اند، دارای فن و مهارتی هستند نوع مهارتشان عمدتا مهارت های متوسط و پایین بوده است که اکثرا درحین اشتغال در مشاغل موقتی کسب کرده اند.
7- اکثریت پاسخگویان در اثنای بیکاری از سوی خانواده ها حمایت می شوند و تنها 20.8 درصد آنان با فعالیت در مشاغل فنی، هزینه های خود را تامین می نمایند.
8- موضوعی که درطی جریان تحقیق و انجام پرسشگری و مصاحبه با پاسخگویان مشهود شد، بدبینی و ناامیدی آنان نسبت به عملکرد اداره کار بود.
نتایج بررسی ها از رقم 1 درصد کسانی که زیرپوشش داره کار قرار داشته و حق بیمه بیکاری دریافت می کنند، حاکی از آنست که اداره کار در رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان موفقیتی نداشته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):