برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه عوامل موثر بر کارکرد مبدل های کاتالیستی و نحوه کنترل آنها در صنایع خودروسازیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی معدنی

پژوهشگران: 
رخشان قیس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تدوین و ارائه گزارش نهایی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

با توجه به موضوع به کارگیری مبدل های کاتالیستی سه راهه در کشور طی چند سال اخیر و اجباری شدن نصب آنها از سال 1384 در همه اتومبیل های تولید داخل و وارداتی هدف کلی از انجام این طرح افزایش دانش علمی و فنی در زمینه عملکرد مبدل ها و بسترسازی جهت ساخت داخل و یا وارد کردن تکنولوژی مناسب کشور در صورت نیاز می باشد.
اهداف جزئی طرح عبارتند از:
ـ شناسایی عوامل شیمیایی و حرارتی موثر بر غیر فعال شدن کاتالیست ها
ـ تعیین مکانیسم عمل عوامل موثر مذکور
ـ تعیین روش ها جهت جلوگیری از کاهش و غیر فعال شدن زود هنگام کاتالیست ها
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از:
ـ جمع آوری اطلاعات با استفاده از منابع اطلاع رسانی مختلف داخلی و خارجی شامل اینترنت، مقالات، پتنت ها و نیز از طریق بازدید از کارخانه های تولید کننده خودرو و مراکز تحقیقاتی کاتالیست
ـ مطالعه و بررسی مطالب جمع آوری شده
ـ دسته بندی موضوعی اطلاعات حاصل
ـ تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری نهایی در جهت نیل به اهداف طرح
ـ احتراق در موتور و آلاینده ها خروجی از آنها
ـ واکنش های کاتالیستی در مبدل های کاتالیستی سه راهه
ـ اجزای تشکیل دهنده مبدل های کاتالیستی سه راهه
ـ عوامل موثر بر عملکرد مبدل های کاتالیستی سه راهه
ـ تخریب حرارتی و کلوخه سازی
ـ تخریب شیمیایی (مسمومیت)
ـ تخریب مکانیکی
ـ بحث و نتیجه گیری.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):