برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت شش ردیف قطعه اپتیکی شامل پنج لنز و یک منشورگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
برزین سیدمجتبی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1384

کارفرما: صنعت اپتیک اصفهان

خروجی طرح: 

با تولید 12 هزار قطعه شامل 10 هزار عدسی و 2 هزار منشور و تحویل به کارفرما این پروژه خاتمه یافت و به دنبال آن فاز دوم و سوم همین پروژه تکرار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

تولید انبوه قطعات اپتیکی دقیق مطابق با استانداردهای نظامی و با قیمت قابل رقابت با قطعات چینی از اهداف اجرایی این طرح بود.
در این پروژه پس از ساخت سطوح مرجع و نمونه سازی و تایید کارفرما تولید دوازده هزار قطعه دقیق با عنایت به اصول فوق یعنی رعایت استاندارد نظامی، هزینه پائین و حداقل قطعات برگشتی انجام گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):