برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی دیدگاه ها و میزان رضایت مندی بازدیدکنندگان از پنجمین نمایشگاه مطبوعات استان چهار محال و بختیاریگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان چهارمحال و بختیاری 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
رضوی غلامرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1386

کارفرما: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4420070-0381

نشانی سازمان مجری: شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، ساختمان فنی و مهندسی، کدپستی: 8818634141
 

چکیده:

اهمیت مطبوعات تا بدانجاست که آن را رکن چهارم دموکراسی نامیده اند. هدف کلی از اجرای این طرح سنجش میزان رضایتمندی بازدیدکنندگان پنجمین نمایشگاه مطبوعات استان بوده است.از دیگر اهداف این طرح به موارد ذیل می توان اشاره نمود:
-1 تعیین غرفه برتر مطبوعات از نظر بازدید کنندگان
-2میزان آشنایی بازدید کنندگان با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا
-3 سنجش متغیر هایی مانند سن، جنس و تحصیلات پس از تهیه پرسشنامه و تعیین روایی آن، پرسشنامه توسط پرسشگران مرکز ایسپا در محل خروجی نمایشگاه تکمیل شده و پس از کدگذاری و با نرم افزار Spss15 تحلیل گردیده و به تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه نتیجه گیری پرداخته شد.
بر اساس نتایج به دست آمده در این نظرسنجی پاسخگویان، اطلاع رسانی در مورد برگزاری را در حد متوسط دانستندو 4.52% آن را خوب تا خیلی خوب ارزیابی نمودند. 73% از پاسخ گویان کیفیت نمایشگاه را از خوب تا خیلی خوب برآورد کردند، 9.76% مکان و محل نمایشگاه را خوب دانستند، 9.86% از پاسخگویان کیفیت تنوع مطبوعات را از خوب تا خیلی خوب دانستند همچنین 54% برگزاری چنین نمایشگاه ها را جهت بالا بردن فرهنگ مطالعه وانس با مطبوعات خوب تا خیلی خوب دانستند. غرفه خبر گزاری ایسنا با قاطعیت 4.48% حائز رتبه برتر و بعد از آن غرفه های همشهری و اطلاعات قرار گرفتند. 65% از پاسخگویان اذعان داشتند که با خبرگزاری ایسنا آشنایی داشته و 33% از پاسخگویان اعلام کردند که در هر ماه بیشتر از هفت بار از سایت ایسنا دیدن می کنند. در این نظر سنجی پاسخگویان نقش صدا و سیما را در اطلاع رسانی در این باره ضعیف تر از مطبوعات، پلا کاردها و... دانستند. بیشتر بازدیدکنندگان بین 21-25 سال سن داشتند و از لحاظ وضعیت تحصیلی بیشترین بازدیدکنندگان دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):