برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ریشه‌های موئین (Hairy root) و کاربرد آن در مهندسی ژنتیکگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: بیوتکنولوژی

پژوهشگران: 
پارسا میترا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتایج طرح جهت کاربردی و اجرایی شدن

ـ ارائه مقاله در سمینار


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

عارضه ریشه موئینه یکی از بیماری  های گیاهی است که به وسیله باکتری خاکزی Agrobacterium Rhizogenes که یک باکتری گرم منفی است، بوجود می آید. امروزه ریشه  های موئینه به دلیل کاربرد فراوان از جمله در آنالیز عملکرد ژن  ها، بیان پروتئین  های بیگانه، تولید بیشتر متابولیت  های ثانویه، تولید ترکیبات جدید، تغییر ساختار متابولیت  ها، باززایی تمام اندام  های گیاهی، از بین بردن آلودگی (Phytoremediation)، مورد توجه محققین بوده است. هدف از انجام این طرح، شناخت ریشه  های موئینه و معرفی نقش آن در مهندسی ژنتیک می باشد.
از پیشرفت  هایی که در زمینه کشت ریشه  های موئین (Hairy root)، انجام شده می توان به تولید با ارزش متابولیت  های ثانویه و پروتئین  های جانوری نوترکیب، کاهش سمیت آلاینده  های محیط زیست و کشت دادن آنها در بیوراکتورهای در حجم وسیع اشاره نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):