برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید 200 قطعه 3Goniofundusگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
برزین سیدمجتبی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1384

کارفرما: شرکت عالی پیام

خروجی طرح: 

با تولید 200 مجموعه از سیستم فوق و تحویل به کارفرما این پروژه خاتمه یافت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

3Goniofundus یک سیستم اپتیکی است که در تشخیص و درمان بیماری های چشم مورد استفاده چشم پزشکان قرار می گیرد. در این طرح پس از بررسی، مطالعه و شناسایی سیستم، نقشه قطعات تهیه و تلرانس گذاری گردید. به دنبال آن مراحل ساخت قطعات مشخص و پس از ساخت ابزار و نگهدارنده های زاویه، قطعات نمونه سازی شد. پس از مونتاژ و تایید نمونه ها، دویست مجموعه از این سیستم تولید و تحویل کارفرما گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):