برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ازدیاد گیاه «باریجه» از طریق کشت بافتگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
احمدی علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

یک مقاله از نتایج تحقیق تحت همین عنوان در چهارمین کنگره گیاهان دارویی ایران (دانشگاه تهران سال 1369) ارائه شد.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

گیاه «باریجه» (Ferula Gummosa Bioss) گیاهی چند ساله و دارای ویژگی های خاص رویشی و اکولوژیکی است. با توجه به محدودیت های جوانه زنی بذرهای این گیاه و به منظور تکثیر آن از روش کشت بافت استفاده گردید. به منظور تولید «کالوز» از بافت های این گیاه، محیط های کشت و شرایط مقطعی مورد بررسی قرار گرفت و بافت ناحیه مریستمی و جوانه های جانبی که به مدت 5 دقیقه در محلول 5% «هیپوکلریت سدیم» ضدعفونی شده بودند در شرایط محیطی با حرارت 20-24oC و رطوبت نسبت 75%- 71.5%و 16 ساعت روشنایی با شدت نور 300 لوکس بر سانتی متر مربع در محیط های MPR و MMS حاوی هورمون های ثباتی 2.4.D. و BAP به خوبی رشد یافت و تکثیر گردید و بافت «کالوس» تولید نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):