برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح جامع اشتغال استان چهار محال و بختیاریگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان چهارمحال و بختیاری 

گروه پژوهشی: اقتصاد و مدیریت

پژوهشگران: 
فلیحی نعمت (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری

خروجی طرح: 

ارسال گزارش نهایی طرح به کارفرما و به دستگاه های ذی نفع و استفاده از نتایج طرح در تهیه سند آمایش استان و سایر برنامه ریزی های کلان استانی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4420070-0381

نشانی سازمان مجری: شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، ساختمان فنی و مهندسی، کدپستی: 8818634141
 

چکیده:

اهداف مهم و اصلی این مطالعه به شرح زیر است:
-شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضای نیروی کار در استان چهارمحال و بختیاری
-شناخت دلایل عدم تعادل های بازار کار استان مذکور در ابعاد جنسیتی و سنی (زنان، مردان و جوانان)
- شناسایی نوع ارتباط شاخص های کلان اقتصادی استان با متغیرهای بازار کار از جمله اشتغال و بیکاری و مقایسه آن با برخی از استان های منتخب کشور
- شناخت میزان اثر بخشی اجرای برخی سیاست های مهم فعال بازار کار تعیین اصلاحات لازم در برخی از قوانین و مقررات مهم ناظر بر بازار کار استان چهارمحال و بختیاری
-پیش بینی عرضه نیروی کار و فرصت های شغلی مورد نیاز استان در برنامه چهارم توسعه
در این پژوهش روش های اجرایی از نوع تحلیلی و مطالعه ای بوده است و نوع مطالعه، به صورت تلفیقی از «اسنادی و کتابخانه ای» و «میدانی» است. به طوری که اطلاعات بازار کار (عرضه و تقاضا) استان چهارمحال و بختیاری و سایر متغیرهای مرتبط با اشتغال و بیکاری در این استان جمع آوری شده و با شاخص های ملی و برخی از استان های منتخب مقایسه گردید. به منظور بررسی برخی از ابعاد بازار کار استان چهارمحال و بختیاری به ویژه سیاست های تنظیم بازار کار (برخی از قوانین و مقررات مهم) و سیاست های فعال بازار کار (اعتبارات، تسهیلات اشتغال زایی و مانند آن) پرسش نامه هایی (باز و بسته) برای گروه های خاص از جمله کارفرمایان و مدیران و غیره تهیه گردید و در اختیار برخی بنگاه های اقتصادی فعال (به ویژه صنعتی) قرار داده شد.سپس نتایج این پرسشنامه ها پس از پردازش در نرم افزار Spss، به منظور دستیابی به اهداف مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج طرح عبارت اند از:
- بررسی وی‍ژگی های اقتصادی استان و تاثیر جهانی شدن بر بازار کار و نقش اقتصاد غیر رسمی بر بازار کار استان
-تخمین 9 الگوی تقاضای نیروی کار برای استان
-تبیین مهمترین موانع ملی و محلی اشتغال و سرمایه گذاری در داخل استان
- ارائه 30 پیشنهاد و راهکار در خصوص بخش های کلیدی اشتغال زا در استانکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):