برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی پسماند برج استایرن و اتیل بنزن پتروشیمی تبریز جهت استفاده بهینه از آن ها و جلوگیری از آلودگی محیط زیستگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: شیمی تجزیه

پژوهشگران: 
حمزه لوئی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

استفاده از استایرن موجود به عنوان ماده اولیه در صنایع مختلف


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

در واحدهای تولید استایرن و اتیل بنزن پتروشیمی پسماندهایی ایجاد می شود که به علت نداشتن تکنولوژی مناسب، از آن ها به ناچار به عنوان سوخت استفاده می کنند. پسماند برج استایرن مشکل بزرگی است چرا که سوخت آن نیز مناسب نیست ضمن اینکه بخاطر ایجاد گازهای شیمیایی در حین سوختن مشکلات زیست محیطی را نیز به همراه دارد. این پسماند ترکیبی با وسیکوزیته بسیار بالا شبیه قیر است که در اصطلاح به آن SM-tar می گویند: هر ساله چند صد تن از SM-tar در انبارهای پتروشیمی می ماند در این پروژه سعی بر این بوده است، شناخت کاملی از ترکیبات تشکیل دهنده این پسماندها حاصل شود تا راهکارهایی برای استفاده بهینه از آن ها ارائه شود.
آنالیز GC-MS و GC گرفته شده از پسماند اتیل بنزن نشان دهنده حضور طیف وسیعی از ترکیبات شیمیایی با ترکیب درصدهای نزدیک به هم است. با توجه به وسیکوزیته SM-tar احتمال حضور ترکیبات پلیمری در آن ها می رفت. در ابتدا یک مرحله پیرولیز در دمای 500 درجه سانتیگراد انجام شد و برای جمع آوری کلیه گازهای حاصل از پیرولیز دو سیستم سردکننده پشت سر هم استفاده شد. سپس تقطیر در دمای 130-120 درجه سانتی گراد و آنالیز محصول به دست آمده با روش GC و GC-MS حضور %30 استایرن و %16 اتیل بنزن را ثابت می کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):